Zmiana Taryfy dla UNIMOT SYSTEM

Decyzja URE Unimot System

Dnia 22 marca 2023 roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził dla przedsiębiorstwa UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. zmianę taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego. Przedmiotowa taryfę wprowadza się do stosowania z odbiorcami od dnia 5 kwietnia 2023 r. Jednocześnie, w związku z wejściem w życie ustawy o rekompensatach, w przypadku Przedsiębiorstwa mają zastosowanie przepisy zawarte w art. 3 ust. […]