Zakres działania

Kierunki rozwoju Spółki wynikają z roli i warunków, wyznaczonych jej przez właściciel, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz bezwzględnie obowiązujące akty prawne.

Wyzwania wynikające z liberalizacji rynku gazu wymagają zapewnienia przez nią wysokiego poziomu świadczonych usług oraz optymalizacji funkcjonowania systemu przy uwzględnieniu:

  1. bezpieczeństwa energetycznego państwa;
  2. poszanowania środowiska naturalnego;
  3. bezpieczeństwa klientów;
  4. bezpieczeństwa ekonomicznego Spółki.

Bezpieczeństwo klientów postrzegane będzie w aspektach terminowej, bezpiecznej technicznie oraz dostępnej cenowo usługi, a także pod względem bezpieczeństwa jego informacji prawnie chronionej oraz wysokiej kultury jego obsługi. Nie mniej istotnym będzie podjęcie działań zmierzających do zwiększenia pewności zasilania przedsiębiorców.

Podwyższanie bezpieczeństwa ekonomicznego Blue LNG Spółka z o. o. wynikać będzie z wymagającego nakładów inwestycyjnych:

  •   podwyższenia bezpieczeństwa technicznego i technologicznego Spółki poprzez:

– inwestycje rozwojowe (w późniejszym czasie modernizacyjne i remontowe) oraz inwestycje związane z rozprowadzeniem gazu z nowych punktów wyjścia

– wdrożenie informatycznych systemów kontroli i zarządzania siecią;

  • wzmocnienia struktury organizacyjnej ze zintegrowanymi informatycznymi systemami informacji zarządczej oraz wdrożenia systemu umożliwiającego przekaz danych w trybie „on-line” i obsługę handlową transakcji;
  • szerokiej współpracy z partnerami (pozwalającej na wykorzystywanie benchmarkingu dla oceny swojej aktualnej pozycji rynkowej w branży),zarządzania wiedzą i informacją, budowy właściwej kultury organizacji i wizerunku firmy (efektywnej i wiarygodnej), wykorzystywania innowacyjnych strategii operacyjnych, ze skutecznego zarządzania ryzykiem oraz z efektywnego wykorzystywania w zarządzaniu wyników audytu zewnętrznego.