Spółka

Spółka UNIMOT SYSTEM zajmuje się rozwojem i budową sieci dystrybucji gazu ziemnego. Aktualne działania spółki koncentrują się na obszarze województwa mazowieckiego, gdzie na terenie kilku powiatów powstała sieć gazowa o długości ponad 120 km, która dostarcza błękitne paliwo do gospodarstw domowych, budynków administracji publicznej oraz szeroko rozumianego biznesu. UNIMOT SYSTEM posiada także udziały w dwóch spółkach (Blue LNG Sp. z o.o. oraz PPG Warszawa Sp. z o.o.), które zajmują się dystrybucją gazu ziemnego poprzez regazyfikację skroplonego gazu LNG do tradycyjnego gazu ziemnego. Obydwie spółki zależne posiadają razem 4 stacje regazyfikacji zlokalizowane w miejscowościach Tuczno, Wieleń, Białowieża, Szepietowo. To właśnie między innymi dzięki tym inwestycjom UNIMOT SYSTEM może realizować swoją misję, którą jest wypełnienie białych plam na gazowej mapie Polski.

 

Pełna nazwa (firma): Unimot System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Skrót firmy: Unimot System Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
Al. Jerozolimskie 142A,
02-305 Warszawa
(budynek West Station I, XII piętro)

 

 

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

NIP Spółki: 701-033-75-26

KRS Spółki: 0000414578

REGON Spółki: 146062054