Cena referencyjna gazu

Obecnie Cena Referencyjna Gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń UNIMOT System Sp. z o.o., ustalana jest przez UNIMOT System Sp. z o.o. na podstawie średniej ważonej ceny zakupów paliwa gazowego, po jakiej OSD kupił paliwo gazowe, na potrzeby związane z transportem paliwa gazowego, w miesiącu gazowym (n-2). Cena ta ma zastosowanie w Miesiącu gazowym następującym po Miesiącu gazowym, w którym została opublikowana. 

CENA REFERENCYJNA GAZU

 

Rodzaj paliwa gazowegoE
Rok 2018[zł/kWh]
STYCZEŃ0,08724
LUTY0,09833
MARZEC0,10232
KWIECIEŃ0,09307
MAJ0,10006
CZERWIEC0,12143
LIPIEC0,09257
SIERPIEŃ0,10579
WRZESIEŃ0,10876
PAŹDZIERNIK0,11158
LISTOPAD 
GRUDZIEŃ