PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI UNIMOT SYSTEM SP. Z O.O. ZE SPÓŁKĄ BLUE LNG SP. Z O.O.

Zarząd spółki UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 500 § 21 kodeksu spółek handlowych ogłasza, że w dniu 28 marca 2024 roku został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia spółki UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką BLUE LNG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej BLUE LNG Sp. z o.o. na spółkę przejmującą UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) („Plan połączenia”) i udostępnia Plan połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia do publicznej wiadomości.

Uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek UNIMOT SYSTEM Sp. z o.o. oraz BLUE LNG Sp. z o.o. Plan połączenia wraz załącznikami do Planu Połączenia znajduje się pod poniższym linkiem.

Plik do pobrania: Plan połączenia z załącznikami