Unimot System przejmuje 2 spółki z rynku gazu

nag_us_big

Mamy przyjemność poinformować, że w okresie od marca do września 2014 r. Unimot System sp. z o.o. nabyła udziały w 2 firmach:  w spółce o nazwie Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa sp. z o.o. oraz w spółce Blue LNG sp. z o.o.


Mamy przyjemność poinformować, że w dniu 26 marca 2014 r. Unimot System sp. z o.o. nabyła udziały w firmie o nazwie Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa sp. z o.o., a w dniach 1 kwietnia 2014 r. oraz 5 sierpnia 2014 r. obejmowała nowe udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki, osiągając 100% udział w jej kapitale zakładowym. Firma Polskie Przedsiębiorstwo Gazownicze Warszawa sp. z o.o. rozpoczęło inwestycję w stację regazyfikacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Szepietowo.

W lipcu 2014 r. Unimot System sp. z o.o. nabył także 100% udziałów w spółce Blue LNG sp. z o.o. posiadającej aktywa w postaci dwóch stacji regazyfikacji LNG wraz z sieciami dystrybucji gazu ziemnego w miejscowościach Tuczno i Wieleń.